Gudstjänst

Välkomment till gudstjänst! Vi fikar, tillber, lovsjunger och studerar bibeln tillsammans.