VINEYARDS VÄRDERINGAR

Guds Rike

Vi ser Jesu budskap om Guds rike som Bibelns övergripande och integrerande tema. Från starten har Vineyard varit överlåten till att proklamera Guds rike och vittna om dess gärningar i helande (fysiskt, psykiskt och socialt), social rättvisa och befrielse för människor bundna av ondska. Vi vill se vad Fadern gör här och nu och delta i Hans upprättande och förvandlande verk i sin skapelse.

 

Samarbeta med den Helige Ande

För att lyckas med vår uppdrag är vi beroende av den Helige Ande. Vi är beroende av både bön och Guds kraft för att kunna göra det vi själva aldrig skulle kunna göra i egen kraft. Vi ber för de sjuka, vi konfrontera orättvisor, vi lyssna in Guds röst åt andra. För att göra detta är vi beroende av den Helige Ande.

 

Guds närvaro och tillbedjan

När någon blir del av Guds rike upplever hon/han den dynamiska verkligheten av den Treenige Guden – Fader, Son och Ande. Detta innebär att erfarenheten av Guds rike (och därmed Guds närvaro) är central i vår kristna tro och våra liv. Vi tror att Anden förmedlar sina gåvor till oss genom profetia, bön, tungotal, helande, mirakler och många andra gåvor när vi lever ett glädjefyllt liv i hans närhet. Vi värderar ett förhållningssätt till Guds närvaro som är präglat av respekt gentemot både Gud och medmänniskor. Vi betonar att det är viktigt att förmedla och söka Andens tjänst på ett naturligt sätt utan att manipulera människor.

 

Försonande gemenskap

Jesus försonar människor med Gud, varandra och med hela skapelsen. Därför är vi överlåtna till att vara helande gemenskaper som engagerar sig i försoning överallt där synd och ondska råder. Detta innebär att vi behöver överskrida våra egna preferenser och möta människor vi uppfattar som annorlunda. Vi behöver vara aktiva i att bryta ned barriärer mellan raser, kulturer, kön, sociala klasser och etniska grupper. Vi är övertygade att kyrkan, nationellt och globalt, är tänkt att vara en gemenskap av mångfald eftersom Jesus är Herre över alla nationer, stammar och språk.

 

Medlidande och tjänande

Vi vänder oss till de förlorade, de fattiga, de utstötta och de åsidosatta med Jesu medlidande medvetna om att vi själva står inför Gud som syndare helt beroende av Guds nåd. Denna nåd kan endast helt och hållet tas emot om vi är villiga att ge den vidare. Vi tror att tjänst i Jesu namn ska uttryckas på konkreta sätt genom den lokala församlingen. De fattiga ska betjänas som om vi tjänar Jesus själv. Eftersom vi inser att vi alla delar mänsklighetens lidande och kamp anser vi att vi inte är i en position där vi har rätt att döma andra människor. Detta är ett av de särdrag hos en församling som uttrycker Guds kärlek till sin omgivning.

 

Missionell identitet

Kyrkan finns till för de som idag lever utan Gud. Vi är kallade till att ta de goda nyheter om Guds rike till jordens yttersta gräns och trofast förmedla Jesu budskap på ett relevant språk och sätt till alla folk, kulturer och sub-kulturer. Vi vill nå de som ännu inte är en del av en existerande församling. För att nå detta syfte vill vi uppmuntra till kreativa och nyskapande former som är trogna Jesus och präglade av hans hjärta att nå de som är långt borta från Gud. Som Paulus skrev, vi är redo att “bli allt” (1 kor. 9:19-23) för att alla ska få lära känner Jesus. Vi vill plantera församlingar som är relevanta i många olika lokala och internationella sammanhang.

Phil Strout – An Introduction To Vineyard Core Values

stockholm@vineyard.se

Träffa oss i Sollentuna.
Se kalender för tid och plats

Pendeltåget till Sollentuna C
Karta

Postadress:
Stockholm Vineyard
Box 1
191 21 Sollentuna

Bankgiro: 5853-5865
Swish: 1235406129