VAD ÄR VINEYARD?

Stockholm Vineyard grundades 1992 och blev då den första Vineyardförsamlingen i Sverige.

Vineyard är en internationell kristen församlingsrörelse som startade i USA på 1970-talet. Organisatoriskt är Stockholm Vineyard en del av Vineyard Nordic och Vineyard Sverige med ca 30 församlingar och församlingsplanteringar runt om i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Vineyard delar samma teologiska grund som andra kristna församlingsrörelser i Sverige och kännetecknas av en familjär och inkluderande gemenskap, ett stort engagemang för samhället och en tro på att den helige Ande verkar genom varje kristen. Det vi vanligtvis kanske upplever som “övernaturligt” är något som är tänkt att vara naturligt och vardagligt för varje troende. 

Vår gudstjänstform är avslappnad med fokus på att möta Gud genom lovsång och bön. Vi vill på olika sätt vara en positiv kraft i samhället som pekar mot Jesus och är goda nyheter och till välsignelse för människor i vår närhet. Vi vill se en förvandlat stad, ett hjärta i taget!

VAD VI TROR

Stockholm Vineyard har de Nicaenska och Apostoliska trosbekännelserna som grund för vår tro och delar därmed samma teologiska utgångspunkt som andra kristna församlingsrörelser i Sverige såsom Svenska Kyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen, Equmeniakyrkan, Alliansmissionen, med flera.

Vineyard är evangelikal i sin teologi då vi tror på och bekänner:

  • Att Gud är himmelens och jordens skapare
  • Att Bibeln är Guds uppenbarade Ord och slutgiltiga auktoritet för våra liv
  • Att Gud blev människa genom Jesus Kristus
  • Att Jesus Kristus dog på korset för våra synders skull
  • Att Jesus Kristus uppstod på den tredje dagen och bröt syndens och dödens makt över människan
  • Att Jesus Kristus är Herre och den enda vägen till syndernas förlåtelse och evigt liv med Gud

Vineyard är även en karismatisk rörelse då vi tror att Gud genom den helige Ande verkar genom varje kristen och förmedlar sina gåvor till oss genom profetia, bön, tungotal, helande, mirakler och på många andra sätt när vi lever ett glädjefyllt liv i hans närhet.

Centralt för Vineyard är teologin om Guds rike. Vi förstår Guds rike som Bibelns övergripande och integrerande tema. Från starten har Vineyard varit överlåten till att proklamera och vittna om de gärningar som hör till Guds rike: helande (fysiskt, psykiskt och socialt), social rättvisa och befrielse för människor bundna av ondska.

Vi rekommenderar följande böcker om du vill läsa mer om vår tro och teologi –

The Quest for the Radical Middle: A History of the Vineyard av Bill Jackson
Empowered Evangelicals av Rich Nathan och Ken Wilson
Naturally Supernatural av Gary Best
Breakthrough av Dr. Derek Morphew
The Vineyard DNA – Essential History, Values and Practices av Vineyard Resources

John Wimber – The Kingdom of God (1997)

stockholm@vineyard.se

Träffa oss i Sollentuna.
Se kalender för tid och plats

Pendeltåget till Sollentuna C
Karta

Postadress:
Stockholm Vineyard
Box 1
191 21 Sollentuna

Bankgiro: 5853-5865
Swish: 1235406129