MÖTESPLATSER

GUDSTJÄNSTER I SOLLENTUNA

Stockholm Vineyard firar gudstjänster de flesta söndagar på Aniaravägen 8 i Sollentuna. (Vänligen kontrollera kalendern för eventuella ändringar.) Det är en möjlighet att tillsammans få möta och uppleva Gud och inspireras i sin tro.

Kom som du är!

Alla är välkomna på gudstjänst oavsett bakgrund eller tidigare erfarenhet av kyrkan. Vår gudstjänstform är avslappnad med fokus på att möta Gud genom lovsång och bön. Oftast innehåller gudstjänsten någon form av undervisning där den som talar utgår från en text i Bibeln eller ett tema som knyter an till livet och den kristna tron. I slutet av varje gudstjänst finns det möjlighet – för den som vill – att ta emot bön för helande (om du t ex är sjuk, har ont eller liknande) eller för något i ditt liv som du vill att Gud hjälper dig med på ett särskilt sätt.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår barnkyrka och vad som erbjuds våra allra yngsta gudstjänstdeltagare!

CELEBRATE RECOVERY

Celebrate Recovery är ett program för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden. Det kombinerar 12-stegsprogrammet med Bibeln – inte minst Saligprisningarna i Jesu bergspredikan. Mer än 7 miljoner människor har redan gått igenom programmet runt om i världen.

Det som står här nedan om en typisk möteskväll gäller CR:s fysiska möten. Vi erbjuder också onlinemöten via zoom.

Celebrate Recovery-möten i Stockholm Vineyard

Möte första torsdagen i månaden kl 19, drop-in-fika från kl 18.30 i vår lokal vid Aniaravägen 8, Sollentuna. 
Se också vår kalender.

Celebrate Recovery-möten Online (Zoom)

Onlinemöten på Zoom varje måndag kl 19.30
För Zoom-länk: anmälan till info@celebraterecovery.se

En typisk kväll med Celebrate Recovery

Deltagarna möts varje vecka till öppet möte med undervisning/vittnesbörd följt av smågrupper för speciella behov och ett eget upplägg för nykomlingar.

Klockan 18.30: Kvällen startar med fika för dem som önskar det. Detta är ett bra tillfälle att träffa människor och knyta kontakter.

Klockan 19.00: Nästa del av kvällen är det storsamling. Den startar med välkomstord och sång. Därefter är det vittnesbörd eller undervisning kring något av de 12 stegen. Storsamlingen avslutas med Sinnesrobönen och en sång.

Klockan 20.00: Nu går man till öppna delningsgrupper. Män och kvinnor är i olika grupper. Det är en trygg plats där man delar erfarenheter, styrka och hopp med varandra. Gruppen leds av någon med erfarenhet från sådana grupper. Det finns formulerade riktlinjer för smågruppsarbetet.

Det görs inte några försök att ge råd eller ”fixa” andra i dessa grupper. Man är bara där för att dela, lyssna och lära av varandra.

Klockan 21.00: Alla är nu välkomna att ta ett glas juice och mingla. Då finns det möjlighet att lära känna varandra ytterligare.

Steggrupper går igenom 25 lektioner. Samlingarna för stegstudier pågår 2 timmar. Det finns 4 arbetshäften som används tillsammans med Bibeln. Riktlinjerna för smågrupper används även här. Stegstudierna kompletteras med stödteam och ”sponsor” (en AA-term som helt enkelt motsvarar mentor). Alla som leder stegstudiegrupper går ett träningsprogram själva först.

SMÅGRUPPER

Stockholm Vineyards smågrupper är en möjlighet att mitt i veckan få träffas i ett mindre sammanhang för att umgås, utrusta varandra att följa Jesus och uppmuntras i sin tro. Oftast möts grupperna i någons hem – vad som sker under kvällen beror lite på vilken grupp det gäller, men vanligt är att man äter eller fikar tillsammans, tar tid för bön och pratar om livets frågor och den kristna tron på ett sätt som är livsnära och relevant.

Alla är välkomna att vara med i en smågrupp – kontakta oss gärna för mer information om grupperna. Du får gärna prova flera en om du vill!

WORSHIP COMMUNITY

Stockholm Vineyard worship community är ett nätverk och socialt sammanhang där vi samlar all slags musikalisk och konstnärligt uttryck som finns i församlingen. Syftet med gruppen är att vi håller ihop, stöttar och hjälper varandra, utrustar och växer oavsett om vi är vilande eller aktiva i vårt skapande. Några kanske spelar på klubbar, någon i ett orkesterdike, leder lovsång i team, skriver musik, turnerar i hela världen, sjunger i kyrkor, dansar, spelar teater, skriver dikter, målar tavlor och hänger ut på utställningar, sköter ljud, ljus, projektorn – eller bara vill börja med något av detta i det lilla.

Alla med hjärta för att bli använda av Gud genom sina estetiska gåvor är välkomna! Vi arrangerar samlingar där vi tillber tillsammans, får undervisning, delar livet och ber, visar våra alster, skapar events och planerar happenings.

Är du en person med längtan för allt det här är du varmt välkommen att finnas med i Stockholm Vineyard worship community!

stockholm@vineyard.se

Träffa oss i Sollentuna.
Se kalender för tid och plats

Pendeltåget till Sollentuna C
Karta

Postadress:
Stockholm Vineyard
Box 1
191 21 Sollentuna

Bankgiro: 5853-5865
Swish: 1235406129