ANSTÄLLDA & OMRÅDESANSVARIGA

Stephanie Neve

Stephanie Neve

Pastor & föreståndare

E-post

Pastorala ansvarsområden: omsorg & själavård, barn, ungdom & familjer, lovsång, Celebrate Recovery och evangelisation.

Mattias Neve

Mattias Neve

Pastor & föreståndare

E-post | 0730-433765

Pastorala ansvarsområden: undervisning, socialt arbete, församlingsplantering, Alphakursen, smågrupper och mission.

Katrina Hedén

Katrina Hedén

Lovsångspastor

E-post

 Pastorla ansvarsområden: Lovsång, worship community

Iggie Clark

Iggie Clark

Administration

Nicky Vingren

Nicky Vingren

Områdesansvarig Youth

Nicky & Johanna Vingren

Nicky & Johanna Vingren

Hope of Life Skärholmen

Karin Berggren

Karin Berggren

Samordnare internationell mission / Styrelsens ordförande

Anders Ottosson

Anders Ottosson

Områdesansvarig socialt arbete

Katty Uussaar

Katty Uussaar

Områdesansvarig själavård

Ingemar Tidholm

Ingemar Tidholm

Områdesansvarig Celebrate Recovery

Peter & Kicki Persson

Peter & Kicki Persson

Ledare för Alphakursen

KONTAKTA STOCKHOLM VINEYARD

Jag godkänner att Stockholm Vineyard sparar mina uppgifter för framtida kommunikation.

12 + 1 =

stockholm@vineyard.se

Vi firar gudstjänst i Amorinasalen:
Aniaraplatsen 2, Sollentuna
Pendeltåget till Sollentuna C
Karta

Postadress:
Stockholm Vineyard
Box 1
191 21 Sollentuna

Bankgiro: 5853-5865
Swish: 1235406129