ALPHA –
GRUNDKURS I KRISTEN TRO

ALPHAKURSEN –
GRUNDKURS I KRISTEN TRO 

Vad är Alpha?
Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

Hur ser en Alphakväll ut?

Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff inleds med en måltid eller någon annan form av förfriskning. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

Bjud med en vän, granne eller kollega och gå kursen – livet är värt att utforska!

NÄSTA KURSTILLFÄLLE:
Våren 2020

För mer information eller frågor kontakta oss.

stockholm@vineyard.se

Vi firar gudstjänst i Amorinasalen:
Aniaraplatsen 2, Sollentuna
Pendeltåget till Sollentuna C
Karta

Postadress:
Stockholm Vineyard
Box 1
191 21 Sollentuna

Bankgiro: 5853-5865
Swish: 1235406129