De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.«

(Matt 28:16:20)

Under hösten arbetar vi i vår församling på många plan med att klargöra, skapa rörelse kring, ena och fokusera oss runt vårt gemensamma uppdrag. Det som förenar oss kan egentligen inte reduceras till ideal eller världsåskådning. Vår visionstriad ”TillbedjanSamhörighetMission” ska inte förstås som tre olika värderingar vi ”ser upp till”. Istället vill jag föreslå att vi förstår triaden som en beskrivning av den gemensamma process vi alla kristna är kallade att leva i. Det kristna livet flödar ur en källa (Gud) i ett sammanhang (Kyrkan) i en speciell riktning (Världen).

Stockholm Vineyard är inte på väg åt tre håll!

Vi står tillsammans med Gud utgivna till världen.

Riktningen är alltid klar – Utåt! Guds kärlek demonstreras i Sonens utgivande för världen (Joh 3:16) och Kyrkan förenas med Sonen i samma Gudomliga utgivande rörelse. Liksom Jesus hela tiden sökte det som var ”förlorat” söker Guds kärlek ständigt inkludera ”den andre”. På samma sätt kan kyrkan aldrig stoppa Guds kärleks utåtgående rörelse och skapa en inhägnad inom vilken vi i lugn och ro kan njuta himmelrikets frukter. En kyrka som inte är i rörelse har tappat kontakten med Guds kärlek helt enkelt. (1 Joh 4:7-20)
Missionsbefallningen kan inte reduceras till ”evangelisation och mission”. Missionsbefallningen handlar om lärjungaskap. Att vara en Jesu lärjunge innebär djupast sett att bli som sin Mästare. Missionsbefallningen innebär att vi förenas med Kristus i den utgivande kärleksrörelsen från Guds hjärta. Detta är Kyrkans väsen. Hon är i sitt väsen:

Sammankallad runt Jesus med ett uppdrag att göra nya lärjungar av alla folk…
som sammankallade runt Jesus fullföljer uppdraget att göra nya lärjungar…
som sammankallade runt Jesus fullföljer uppdraget att göra nya lärjungar…
som sammankallade runt Jesus fullföljer uppdraget att göra nya lärjungar…

The show must go on! Storyn är inte slut ännu…

Andreaz Hedén, 15 Nov. 2013.