Viktig info angående Harmonimässan den 27-28 oktober!

I nuläget är vi omkring 10 personer i teamet och utöver detta finns flera intresserade. Vi har endast tre utställarbiljetter som roterar runt i teamet. Detta innebär att vi endast kan vara tre åt gången i montern om inte några av oss betalar inträde själva,  120 kr dagspass eller 200 kr för hela helgen. Om några av er vill och kan betala själva och på så sätt öppna upp för fler i teamet kan ni väl meddela mig detta på andreaz.heden@vineyard.se. Någon har föreslagit att vi även parallellt med montern kunde ha ett team med sk. ”Treasurehunters” (må den som har öron höra vad detta innebär…) som cirkulerar runt på mässan – detta kostar oss alltså 120 kr per person. Om du ännu inte har anmält dig kan det ännu finnas möjlighet att haka på förutsatt att vi har tillräckligt många som kan betala sitt inträde. 

Allt gott! Andreaz

OBS! Sinnesrogudstjänsten den 28 oktober på Vasakåren är INSTÄLLD! Ordinarie gudstjänst kl 16.00 hålls dock som vanligt.