This spring we’re ’going deeper’!

Sedan början på året har vi pratat om att ta några veckor under denna terminen att röra om lite i våra smågrupper, att fördjupa oss i några områden utifrån vad vi uppleva Herren gör bland oss och utifrån våra intresse och kallelse. Det är även en fantastiskt möjlighet att lära känner några fler på djupare sätt.

Nu händer det! 

Här kan du anmäla dig till vårens fördjupningsgrupper som pågår under veckorna 18-22.  Du kan anmälda dig till en kurs eller till två kurser om du vill (dvs både tisdag och onsdag).

Alla är välkommen!  

Alla grupper möts online via Zoom och länken skickas via email innan grupperna startar.  Grupperna ersätter även de vanliga smågrupperna under dessa fem veckor. Språket i de olika grupperna blir antingen engelska eller svenska utifrån vilka som anmäla sig och de specifika behov. 

 

—————————-

Since the beginning of the year we’ve talked about taking a few weeks this term to mix us all up and go deeper into a few specific topics out from what we believe God is doing among us, our interests or calling. Also for us all to get a chance to get to know a few people we haven’t spent much time getting to know before.

Now it’s happening! 

Sign up here for the ’Going Deeper groups’ which are for five weeks, week 18-22. You can signup for one or two courses (that is, both Tuesdays and Wednesday).

Everybody is welcome!

All groups will meet online via Zoom and the link will be sent out via email before each group starts. Just for these five weeks these groups are planned to replace the usual small groups. The language of each group will be either English or Swedish based who registers for each and the specific needs. 

 

 Tuesdays 7-9pm (Start 28 April) 

1. GOING DEEPER in intimacy, integrity, availability, the Kingdom of God and discipleship. Vineyard worship values – led by Katrina Hedén 

2. GOING DEEPER into James. An inductive bible study – led by Mattias Neve

 

Wednesdays 7-9pm (Start 29 April)

3. GOING DEEPER in perceiving the Holy Spirit and responding well. From hearing to obeying – led by Steph Neve and Jon Skoglund

4. GOING DEEPER into the dream of God for the places you live, work and play, for our city and our nation. Prophetic imagination – led by Andreaz Hedén

 

Tisdagar 19.00-21.00 (Start 28 april)

1. FÖRDJUPA dig i intimiteten med Gud, helighet, tillgänglighet för Guds rike och efterföljelse. Vineyards värderingar om tillbedjan – leds av Katrina Hedén

2.FÖRDJUPA dig i Jakobsbrevet, hur du kan arbeta med bibeltexten och gå djupare i Guds ord – leds av Mattias Neve 

Onsdagar 19.00-21.00 (Start 29 april)

3. FÖRDJUPNING i att lyssna till den helige Ande och agera på ett bra sätt. Att gå från att höra till handling – leds av Steph Neve and Jon Skoglund

4. FÖRDJUPNING i Guds dröm för det sammanhang där du bor, arbetar och lever, för din stad och för landet där du bor. Profetisk fantasi – leds av Andreaz Hedén

 

 

Skulle du kunna delta om gruppen var på engelska?

Would you be able to participate if the group was in Swedish?

Jag godkänner att Stockholm Vineyard sparar mina uppgifter för administrativa syften / I allow Stockholm Vineyard to save my information for administrative purposes

2 + 7 =