SKÄRHOLMEN

HOPE OF LIFE

GUDSTJÄNSTER I Skärholmen

Stockholm Vineyard firar gudstjänst varje söndag och det är en möjlighet att tillsammans få möta och uppleva Gud och inspireras i sin tro.

Kom som du är!

Alla är välkomna på gudstjänst oavsett bakgrund eller tidigare erfarenhet av kyrkan. Vår gudstjänstform är avslappnad med fokus på att möta Gud genom lovsång och bön. Oftast innehåller gudstjänsten någon form av undervisning där den som talar utgår från en text i Bibeln eller ett tema som knyter an till livet och den kristna tron. I slutet av varje gudstjänst finns det möjlighet – för den som vill – att ta emot bön för helande (om du t ex är sjuk, har ont eller liknande) eller för något i ditt liv som du vill att Gud hjälper dig med på ett särskilt sätt.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår barnkyrka och vad som erbjuds våra allra yngsta gudstjänstdeltagare!

Youth

Något passande om ungdomsgrupper och ungdomsarbete i Skärholmen Hope of Life

stockholm@vineyard.se

Träffa oss i Sollentuna.
Se kalender för tid och plats

Pendeltåget till Sollentuna C
Karta

Postadress:
Stockholm Vineyard
Box 1
191 21 Sollentuna

Bankgiro: 5853-5865
Swish: 1235406129