av Eva Almgren

Den 16 november reser jag för tredje gången till en blindskola i Dar es Salaam i Tanzania för att återigen personligen överlämna material som jag på egen hand, med hjälp av Biståndsföreningen på mitt jobb, släkt och vänner har skaffat fram. Nu har du också chansen att vara med och bidra!

Förra året när jag åkte till Tanzania hade jag förutom skolmaterial även med mig puzzel och diverse bollar med bjällror inuti för att barnen skulle ha något att sysselsätta sig med på fritiden. Tack vare dessa hjälpmedel har barnen nu fått tillgång till de seende barnens lektionssalar (där det finns el-uttag) samt till deras böcker. En ny värld har öppnats för dem! Bollarna kom väl till pass. En lärare har nu fått licens för att coacha goalball-lag. Detta i sin tur har gjort att blindskolan har kontaktat ett par andra blindskolor och de har planer att starta upp goalballag för att träna och tävla med siktet inställt på nästa Paralympics. Tack vare bollarna har barnen nu blivit mera aktiva på lediga stunder. Tidigare satt de sysslolösa på golvet i sina sovsalar och hade inget att göra. När jag nu kommer till blindskolan planeras att köpa ytterligare en blindskriftsmaskin och specialpapper till denna och de andra som finns på plats. Dessutom hoppas jag att jag kan ta med den speciella utrustning som behövs för goalballspel såsom bollaroch skydd av olika slag.

Vill du vara med och bidra så att dessa barn får möjlighet till en bra start i livet och så att de får en möjlighet att utvecklas motoriskt och ha en rolig fritid?

Vid söndagsgudstjänsten den 11 november kommer det att finnas en insamlingsbössa där du kan lägga ditt
bidrag. Jag lovar att förvalta alla pengar väl! Du kan vara helt säker på att varenda krona kommer till nytta och jag lovar
att berätta mer när jag kommer hem.

Eva Almgren