Glöm inte församlingssamtalet den 18 juni kl 19.00 på Vasakåren. Då kommer pastorsteamet presentera de tankar och visioner som de har för Stockholm Vineyard inför hösten 2012. Kom och var med för att få fram just dina frågor och bli inspirerad.

Vår bön är att Gud ska välsigna Stockholm Vineyard rikligt under hösten, och vi vill ha med DIG!

Hänger du med ut på vattnet?