Vad är Guds närvaro? Vad innebär det att följa Guds närvaro? Andreaz leder oss genom detta från det gamla testamentet och in i det nya och ställer frågan: Vad får det för konsekvenser för oss?