Andreaz Hedén fokuserar på kyrkan som en ’provocerande inklusiv’ gemenskap av radikal mångfald. I Vineyards värdering heter det att vi är ”överlåtna till att vara helande gemenskaper som engagerar sig i försoning överallt där synd och ondska råder. Vi önskar vara mångfacetterade gemenskaper av hopp som inser korsets kraft att försona det som synden splittrat”