Viktigt angående Harmonimässan

Viktig info angående Harmonimässan den 27-28 oktober! I nuläget är vi omkring 10 personer i teamet och utöver detta finns flera intresserade. Vi har endast tre utställarbiljetter som roterar runt i teamet. Detta innebär att vi endast kan vara tre åt gången i montern...

Harmoniexpo 27-28 oktober

Den 27-28 oktober anordnas alternativmässan Harmoniexpo i Solnahallen i Stockholm. Liksom tidigare år kommer Stockholm Vineyard vara på plats för att erbjuda besökare förbön och samtal som ett alternativ till det som erbjuds på mässan. På söndagen bjuder vi även in...