Streaming gott folk!

 Har du ingen möjlighet att komma på årets sommarläger på Nyhem? Misströsta ej, ty all undervisning kommer nämligen att streamas härifrån!