Podcast

 

Del 1 - Försonande Gemenskap (Revelation 7:9)

Andreaz Hedén, 2017-04-23
Del av serie om Försonande Gemenskap, på Söndag service

Del 1: Andreaz försöker teckna en vision för församlingen - under rubriken "Försonande Gemenskap" (del av Vineyards mest centrala kärnvärderingar för församlingar) och ställer bl.a. frågan: vad är det för värld vi vill leva i? Vad har vi för vision för den här världen?

Taggar:

Adobe Acrobat
Ladda ner ljudfil Download
Tidigare: Samma dag: Senare:
« Påskdagen - Kristus är uppstånden! None Del 3 - Försonande Gemenskap (English) »

Revelation 7:9

After this I looked, and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands, (ESV)

Back to Top