Podcast

 

Image Of God (pt 2 in series) (John 1:18-19, Hebrews 1:1-4, Colossians 1:15-17, Ephesians 2:4-10)

Stephanie Neve, 2017-03-19
Del av serie om Gudsbild!?, på Söndag service

JESUS är den osynlige Gudens avbild. Jesus säger "den som har sett mig har sett Fadern"!
+ Diskussion om hur vår Gudsbild påverkar våra liv.

Taggar:

Ladda ner ljudfil Download
Tidigare: Samma dag: Senare:
« Profetiska perspektiv None Guest speaker: Alan McWilliam (Luke 10) »
ERROR: The IP key is no longer supported. Please use your access key, the testing key 'TEST'ERROR: The IP key is no longer supported. Please use your access key, the testing key 'TEST'ERROR: The IP key is no longer supported. Please use your access key, the testing key 'TEST'ERROR: The IP key is no longer supported. Please use your access key, the testing key 'TEST'
Back to Top