ANSTÄLLDA & OMRÅDESANSVARIGA

Stephanie Neve

Stephanie Neve

Pastor & föreståndare

E-post

Pastorala ansvarsområden: omsorg & själavård, barn, ungdom & familjer, Celebrate Recovery och evangelisation.

Mattias Neve

Mattias Neve

Pastor & föreståndare

E-post

Pastorala ansvarsområden: undervisning, socialt arbete, församlingsplantering, Alphakursen, smågrupper och mission.

Katrina Hedén

Katrina Hedén

Lovsångspastor

E-post

 Pastorla ansvarsområden: Lovsång, worship community

Johannes de Jong

Johannes de Jong

Församlingsledning

Mim SChut

Mim SChut

Hjälpledare worship community

Kicki & Peter Persson

Kicki & Peter Persson

Ledare för Alphakursen

Karin Berggren

Karin Berggren

Samordnare internationell mission / Styrelsens ordförande

Anders Ottosson

Anders Ottosson

Områdesansvarig socialt arbete

Katty Uussaar

Katty Uussaar

Områdesansvarig själavård

Ann-Cathrine & Torbjörn Freij

Ann-Cathrine & Torbjörn Freij

Tillförordnade områdesansvariga Celebrate Recovery

Ola Wingbrant

Ola Wingbrant

Webansvarig / församlingsledning

Vineyardprojekt & Församlingsplanteringar

Nicky & Johanna Vingren

Nicky & Johanna Vingren

Ledare Vineyard Hope of Life, Skärholmen

Lina & Jon Skoglund

Lina & Jon Skoglund

Ledare Varberg Vineyard

Elin Hedén

Elin Hedén

Hjälpledare Varberg Vineyard

KONTAKTA STOCKHOLM VINEYARD

Jag godkänner att Stockholm Vineyard sparar mina uppgifter för framtida kommunikation.

15 + 8 =

stockholm@vineyard.se

Vi firar gudstjänst i Sollentuna
(se kalender för tid och plats)
Pendeltåget till Sollentuna C
Karta

Postadress:
Stockholm Vineyard
Box 1
191 21 Sollentuna

Bankgiro: 5853-5865
Swish: 1235406129