ANSTÄLLDA & OMRÅDESANSVARIGA

Stephanie Neve

Stephanie Neve

Pastor & föreståndare

E-post

Pastorala ansvarsområden: omsorg & själavård, barn, ungdom & familjer, lovsång, Celebrate Recovery och evangelisation.

Mattias Neve

Mattias Neve

Pastor & föreståndare

E-post | 0730-433765

Pastorala ansvarsområden: undervisning, socialt arbete, församlingsplantering, Alphakursen, smågrupper och mission.

Katrina Hedén

Katrina Hedén

Områdesansvarig lovsång

Stina Sundström

Stina Sundström

Fältarbetare/ ALT-student

Nicky Vingren

Nicky Vingren

Områdesansvarig Youth

Katty Uussaar

Katty Uussaar

Områdesansvarig själavård

Karin Berggren

Karin Berggren

Samordnare internationell mission / Styrelsens ordförande

Anders Ottosson

Anders Ottosson

Områdesansvarig socialt arbete

Helen Selendy

Helen Selendy

Områdesansvarig välkomstteam

Nicky & Johanna Vingren

Nicky & Johanna Vingren

Core leader team | Hope of Life Skärholmen

Ingemar Tidholm

Ingemar Tidholm

Områdesansvarig Celebrate Recovery

Peter & Kicki Persson

Peter & Kicki Persson

Core leader team | Ledare för Alphakursen

Iggie Clark

Iggie Clark

Intern - administration & events

KONTAKTA STOCKHOLM VINEYARD

Jag godkänner att Stockholm Vineyard sparar mina uppgifter för framtida kommunikation.

13 + 4 =

stockholm@vineyard.se

Vi firar gudstjänst i Edsvikskyrkans lokaler:
Kapellvägen 2, Sollentuna
Pendeltåget till Sollentuna C
Karta

Postadress:
Stockholm Vineyard
Box 1
191 21 Sollentuna

Bankgiro: 5853-5865
Swish: 1235406129