Vem är min nästa?

Söndagens predikan i vår församling var en reflektion över liknelsen om den barmhärtige Samariern (Lukasevangeliet 10:25-37). I denna liknelse utmanade Jesus den underliggande religiösa exklusivism som dolde sig under frågan: ’Vem är min nästa?’ Genom att framställa den föraktade, exkluderade outsidern Samariern som hjälte i storyn utmanas varje form av andlig provinsialism och sekterism. Gud älskar alla människor lika och många gånger kommer han till oss just genom ’den andre’.
En annan utmaning för oss i denna liknelse är att lära oss skifta fokus från ’Vem är min nästa?’ till ’Vem är den överfallne mannens nästa?’ Evangeliet om Riket innebär goda nyheter för de fattiga och förtryckta och Jesus kallar oss alla till identifikation med ’dessa mina minsta bröder’. Han vill lära oss att se på världen och vår kristna tro genom de svaga och marginaliserades ögon. Faktum är att Gud själv identifierade så djupt med ’dessa mina minsta bröder’ att han själv blev den överfallne mannen. Det är djupast sett vår efterföljelse av den korsfäste Guden som driver oss att omfamna ’den svage’. Jesus sa: ’Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.’
/Andreaz