Fasteblogg: Vaksamhet

”Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att jag kan predika hemligheten med Kristus – det är för den jag är fängslad – och göra den känd och tala som jag bör. Visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara på tiden. Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta; ni måste veta hur ni skall svara var och en.”

(Kol 4:2-6)

Bibeln manar oss till vaksamhet, nykterhet och uppmärksamhet. I denna text och andra såsom Ef 5:8-20 & 1 Pet 4:7-8 utmanas vi att inte slukas upp i världens ekorrhjul utan att leva i medvetenhet om Guds närvaro så att vi ständigt ber. Den andra sidan av vaksamheten och uppmärksamheten handlar om att ”ta vara på varje tillfälle” (SFB) i mötet med människor i vardagen. Vad vill Gud att vi – ljusets barn – ska säga och göra för de människor vi möter idag. Genom att leva i Guds närvaro lär vi oss att likt Jesus göra det vi ser vår Fader göra.

Andreaz