Fasteblogg: Kärlek

Gör inte Guds heliga Ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud.

(Ef 4:30-5:2)

Hela våra liv utspelar sig inför Guds helige Andes blick. Allt vi gör mot varandra berör Gud själv. Anden bedrövas av elakhet, ilska, och förolämpningar. Gud är kärlek. Guds kärlek demonstrerades i Kristi utgivande tjänande – för vår skull! Låt oss som först har älskats så av Gud följa Honom på kärlekens väg – upplysta av ljuset från Andens välbehag.

Andreaz