Advent!

Första advent 2015  I advent transcenderas tiden  Adventsbudskapet om Jesu ankomst har flera dimensioner. Man kan tala om Jesu ankomst tre i dimensioner: dåtid, nutid och framtid. Ändå är det […]