”Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.”

I mitt eget liv har jag kommit att värdesätta tider av andlig hunger och törst mer och mer. Om det är någonting som släcker lågan i våra kristna liv så […]