Gränslös kärlek – Enhet under Gudsrikets flagga!

 

27:9.001I I söndagens predikan försökte jag teckna visionen av Kyrkan som ett alternativt Rike där vi alla är välkomnade och benådade som ’illegala invandrare’. I Riket är vi alla fullvärdiga medborgare på samma villkor: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28) Samtidigt är Kyrkan ’flyktingar och invandrare’ i denna värld sända (apostlar!) som ambassadörer för Gudsriket. Kyrkan är tänkt att vara en fristad (asyl!) och en ambassad på jorden där ett annat Rikes lagar råder. Kyrkan fungerar då som en försmak på den dag dag då Gudsriket förverkligas på jorden i sin fullhet – lite som en trailer i väntan på biopremieren!
/Andreaz